Suomeksi | In English
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valikoitu bibliografia

"Fermaatti" (nimimerkki) 1926. "Säveltäjä Väinö Raitio". Suomen Musiikkilehti 5: 79.
 
Elovaara, Raili 2005. "Runot Väinö Raition säveltäjäkuvassa". Musiikki 4: 69–83.
 
Gothóni, Maris 2005. "Monisärmäinen Väinö Raitio". Musiikki 4: 9–17.
 
Haapanen, Toivo 1940. Suomen säveltaide. Helsinki: Otava.
 
Hakkarainen, Tarja 1987. "Väinö Raitio". Kuninkaasta kuninkaaseen. Suomalaisen oopperan tarina. Toim. Tiina-Maija Lehtonen ja Pekka Hako. Juva: WSOY.
 
Heimovalta, Edvin 1931. "Värin ja melodian miestä tapaamassa eräänä keväisenä päivänä 1931". Suomen Musiikkilehti 8: 139.
 
Häyrynen, Antti 2005. "Väinö Raitio äänilevyllä". Musiikki 4: 117–124.
 
Isolammi, Hanna 2007. Väinö Raition Antigone op. 23 esimerkkinä suomalaisesta 1920-luvun musiikin modernismista. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.
 
Isolammi, Hanna 2005. "Väinö Raition Joutsenet – motiivi- ja muotoanalyyttisiä huomioita". Musiikki 4: 105–116.
 
Kaltakari, Raakel 2003. Väinö Raition Legenda suurille uruille: teoksen rakenne, versiot ja rekisteröinnit. Lopputyö. Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikin osasto.
 
Karjalainen, Kauko 2005. "Väinö Raition sävellykset radiolle". Musiikki 4: 98–104.
 
Kuusisto, Taneli 1965. Musiikkimme eilispäivää. Porvoo: WSOY.
 
Lappalainen, Seija 2005. "Väinö Raitio ja Poul Knudsen". Musiikki 4: 60–68.
 
Lähdetie, Ismo 1993. Tutkielma orkesterikoloristi Väinö Raition säveltäjäkuvasta. Lisensiaattitutkimus. Turun yliopisto, musiikkitiede.
 
Lähdetie, Ismo 1991. "Väinö Raitio – suomalainen modernisti". Musiikki 1–2: 30–47.
 
Lähdetie, Ismo 1990b. "Musiikin modernismin tyylilliset aspektit. Johdatus Väinö Raition sävelrunoelman Puistokuja modernismiin". Tutkielmia suomalaisesta modernismista. Toim. Tuija Takala ja Juha Hyvärinen. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 21. Turku.
 
Lähdetie, Ismo 1989. "Impressionismen i 1920-talets symfoniska dikter av Väinö Raitio". Musiikki 1–4: 199–204.
 
Lähdetie, Ismo 1988. "Impressionism in Väinö Raitio s symphonic poems of the 1920's". Translated by John Skinner. Finnish Music Quarterly 4: 29–33.
 
Maasalo, Kai 1980. Radion sinfoniaorkesterin viisi vuosikymmentä 1927–1977. Jyväskylä: Oy Yleisradio Ab.
 
Maasalo, Kai 1969. Suomalaisia sävellyksiä II. Porvoo: WSOY.
 
Marvia, Einari & Vainio, Matti 1993. Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982. Juva: WSOY.
 
Merikanto, Aarre 1945. "Väinö Raitio. ∗ 15. IV. 1891 – † 10. IX. 1945". Kansanvalistusseuran kalenteri 1946. Helsinki: Otava. S. 183–184.
 
Paasio, Paula 1980. "Väinö Raitio. Aikansa modernin musiikin peloton aseenkantaja". Omamarkka 7: 22–23.
 
Parland, Ralf 1946a. "Väinö Raitio in memoriam". Kuva 2: 6.
 
Parland, Ralf 1946b. "Miksi modernia säveltaidettamme niin vähän ymmärretään?" Kuva 11: 3.
 
Pingoud, Ernest 1995. Taiteen edistys. Valittuja kirjoituksia musiikista ja kirjallisuudesta. Toim. Kalevi Aho. Suom. Seppo Heikinheimo. Jyväskylä: Gaudeamus.
 
Powell, Jonathan 2005. "Väinö Raitio's Path to the Neljä värirunoelmaa. Impressionism, Russian music and Raitio's piano works 1914–1922". Musiikki 4: 18–51.
 
Raitio, Väinö 1922c. "Jos tahtoisin ruveta säveltäjäksi". Nuori Voima 1: 4–6.
 
Raitio, Väinö ja Ranta Sulho 1966 [1945]. "Väinö Raitio". Suomen säveltäjiä II. Toim. Einari Marvia. Porvoo: WSOY.
 
Ranta, Sulho 1946b. Sävelten valoja ja varjoja. Toinen kirja musiikista ja muusikoista. Porvoo: WSOY.
 
Ranta, Sulho 1929b. "Atonaalisuus on kuollut – eläköön atonaalisuus!" Tulenkantajat 16: 259–260.
 
Ranta, Sulho 1929c. "Quo usque tandem?" Tulenkantajat 21: 351–352.
 
Ranta, Sulho 1927. "Muutamia uusinten suuntain suomalaisia säveltäjiä". Suomen musiikkilehti 12: 187–188.
 
Rautavaara, Einojuhani 1951. Prinsessa Cecilia: (5-näytöksinen ooppera, säveltänyt Väinö Raitio, libretto Huugo Jalkasen). Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.
 
Salmenhaara, Erkki 2002 [1996]. Väinö Raitio. Finnish Music Information Centre. The Finnish IAML Branch. Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 52. Helsinki: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus.
 
Salmenhaara, Erkki 1996. Suomen musiikin historia 3, 1907–1958. Uuden musiikin kynnyksellä. Porvoo: WSOY.
 
Salmenhaara, Erkki 1994a. Suomalaisia säveltäjiä. toim. Erkki Salmenhaara. Helsinki: Otava.
 
Suomalainen, Yrjö 1945. "Väinö Raitio †". Suomen Musiikkilehti 6–7: 95
 
Suutela, Hanna 2005. "Ylhäisiä vai alhaisia naisia? Väinö Raition oopperoiden vastaanoton problematiikkaa librettojen tarjoamien ihmiskuvien näkökulmasta". Musiikki 4: 52–59.
 
Urponen, Ville 2005. "Väinö Raition urkumusiikista ja ajan suomalaisesta urkukulttuurista". Musiikki 4: 84–97.
 
Vainio, Matti 1976a. Kohti modernismia. Modernismin synty ja varhaisvaiheet suomalaisessa luovassa säveltaiteessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitos.
 

Väinö Raitio -materiaalia arkistoissa

Väinö Raitio -arkisto Kansalliskirjastossa. COLL. 592. Sisältää sävellyskäsikirjoituksia, kirjeitä, postikortteja ym.
 
Helsingin kaupunginarkisto, HKO:n käsikirjoituspartituurit. Sisältää sävellyskäsikirjoituksia.
 
Yleisradion nuottiarkisto. Sisältää sävellyskäsikirjoituksia.