Suomeksi | In English
 
 
 
 
 
 
 
 

Selected Bibliography (mostly in Finnish)

"Fermaatti" (nimimerkki) 1926. "Säveltäjä Väinö Raitio". Suomen Musiikkilehti 5: 79.
 
Elovaara, Raili 2005. "Runot Väinö Raition säveltäjäkuvassa". Musiikki 4: 69–83.
 
Gothóni, Maris 2005. "Monisärmäinen Väinö Raitio". Musiikki 4: 9–17.
 
Haapanen, Toivo 1940. Suomen säveltaide. Helsinki: Otava.
 
Hakkarainen, Tarja 1987. "Väinö Raitio". Kuninkaasta kuninkaaseen. Suomalaisen oopperan tarina. Toim. Tiina-Maija Lehtonen ja Pekka Hako. Juva: WSOY.
 
Heimovalta, Edvin 1931. "Värin ja melodian miestä tapaamassa eräänä keväisenä päivänä 1931". Suomen Musiikkilehti 8: 139.
 
Häyrynen, Antti 2005. "Väinö Raitio äänilevyllä". Musiikki 4: 117–124.
 
Isolammi, Hanna 2007. Väinö Raition Antigone op. 23 esimerkkinä suomalaisesta 1920-luvun musiikin modernismista. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.
 
Isolammi, Hanna 2005. "Väinö Raition Joutsenet – motiivi- ja muotoanalyyttisiä huomioita". Musiikki 4: 105–116.
 
Kaltakari, Raakel 2003. Väinö Raition Legenda suurille uruille: teoksen rakenne, versiot ja rekisteröinnit. Lopputyö. Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikin osasto.
 
Karjalainen, Kauko 2005. "Väinö Raition sävellykset radiolle". Musiikki 4: 98–104.
 
Kuusisto, Taneli 1965. Musiikkimme eilispäivää. Porvoo: WSOY.
 
Lappalainen, Seija 2005. "Väinö Raitio ja Poul Knudsen". Musiikki 4: 60–68.
 
Lähdetie, Ismo 1993. Tutkielma orkesterikoloristi Väinö Raition säveltäjäkuvasta. Lisensiaattitutkimus. Turun yliopisto, musiikkitiede.
 
Lähdetie, Ismo 1991. "Väinö Raitio – suomalainen modernisti". Musiikki 1–2: 30–47.
 
Lähdetie, Ismo 1990b. "Musiikin modernismin tyylilliset aspektit. Johdatus Väinö Raition sävelrunoelman Puistokuja modernismiin". Tutkielmia suomalaisesta modernismista. Toim. Tuija Takala ja Juha Hyvärinen. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 21. Turku.
 
Lähdetie, Ismo 1989. "Impressionismen i 1920-talets symfoniska dikter av Väinö Raitio". Musiikki 1–4: 199–204.
 
Lähdetie, Ismo 1988. "Impressionism in Väinö Raitio s symphonic poems of the 1920's". Translated by John Skinner. Finnish Music Quarterly 4: 29–33.
 
Maasalo, Kai 1980. Radion sinfoniaorkesterin viisi vuosikymmentä 1927–1977. Jyväskylä: Oy Yleisradio Ab.
 
Maasalo, Kai 1969. Suomalaisia sävellyksiä II. Porvoo: WSOY.
 
Marvia, Einari & Vainio, Matti 1993. Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982. Juva: WSOY.
 
Merikanto, Aarre 1945. "Väinö Raitio. ∗ 15. IV. 1891 – † 10. IX. 1945". Kansanvalistusseuran kalenteri 1946. Helsinki: Otava. S. 183–184.
 
Paasio, Paula 1980. "Väinö Raitio. Aikansa modernin musiikin peloton aseenkantaja". Omamarkka 7: 22–23.
 
Parland, Ralf 1946a. "Väinö Raitio in memoriam". Kuva 2: 6.
 
Parland, Ralf 1946b. "Miksi modernia säveltaidettamme niin vähän ymmärretään?" Kuva 11: 3.
 
Pingoud, Ernest 1995. Taiteen edistys. Valittuja kirjoituksia musiikista ja kirjallisuudesta. Toim. Kalevi Aho. Suom. Seppo Heikinheimo. Jyväskylä: Gaudeamus.
 
Powell, Jonathan 2005. "Väinö Raitio's Path to the Neljä värirunoelmaa. Impressionism, Russian music and Raitio's piano works 1914–1922". Musiikki 4: 18–51.
 
Raitio, Väinö 1922c. "Jos tahtoisin ruveta säveltäjäksi". Nuori Voima 1: 4–6.
 
Raitio, Väinö ja Ranta Sulho 1966 [1945]. "Väinö Raitio". Suomen säveltäjiä II. Toim. Einari Marvia. Porvoo: WSOY.
 
Ranta, Sulho 1946b. Sävelten valoja ja varjoja. Toinen kirja musiikista ja muusikoista. Porvoo: WSOY.
 
Ranta, Sulho 1929b. "Atonaalisuus on kuollut – eläköön atonaalisuus!" Tulenkantajat 16: 259–260.
 
Ranta, Sulho 1929c. "Quo usque tandem?" Tulenkantajat 21: 351–352.
 
Ranta, Sulho 1927. "Muutamia uusinten suuntain suomalaisia säveltäjiä". Suomen musiikkilehti 12: 187–188.
 
Rautavaara, Einojuhani 1951. Prinsessa Cecilia: (5-näytöksinen ooppera, säveltänyt Väinö Raitio, libretto Huugo Jalkasen). Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.
 
Salmenhaara, Erkki 2002 [1996]. Väinö Raitio. Finnish Music Information Centre. The Finnish IAML Branch. Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 52. Helsinki: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus.
 
Salmenhaara, Erkki 1996. Suomen musiikin historia 3, 1907–1958. Uuden musiikin kynnyksellä. Porvoo: WSOY.
 
Salmenhaara, Erkki 1994a. Suomalaisia säveltäjiä. toim. Erkki Salmenhaara. Helsinki: Otava.
 
Suomalainen, Yrjö 1945. "Väinö Raitio †". Suomen Musiikkilehti 6–7: 95
 
Suutela, Hanna 2005. "Ylhäisiä vai alhaisia naisia? Väinö Raition oopperoiden vastaanoton problematiikkaa librettojen tarjoamien ihmiskuvien näkökulmasta". Musiikki 4: 52–59.
 
Urponen, Ville 2005. "Väinö Raition urkumusiikista ja ajan suomalaisesta urkukulttuurista". Musiikki 4: 84–97.
 
Vainio, Matti 1976a. Kohti modernismia. Modernismin synty ja varhaisvaiheet suomalaisessa luovassa säveltaiteessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitos.
 

Väinö Raitio material in archives

Väinö Raitio's archive in Finnish National Library. COLL. 592. Contains manuscripts, letters, post cards.
 
Helsinki City Archives. Helsinki Philharmonic Orchestra manuscript archive. Contains manuscripts.
 
Finnish Broadcasting Company's sheet music archive. Contains manuscripts.